Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KRS: 0000106868

ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

tel. +48 22 652 23 99

fax: +48 22 620 36 58

w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:

80 1240 6292 1111 0010 3518 1607

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”
(J 1,14)

Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest czasem wdzięczności Panu Bogu za wielki dar Wcielenia Jego Syna, dzięki któremu Słowo objawiło się ludzkości. Trwając w atmosferze dziękczynienia, łączymy się z naszymi Dobrodziejami w modlitwie i składamy najlepsze życzenia.

Niech Syn Boży błogosławi w dawaniu świadectwa Prawdzie. Niech obdarzy łaską zdrowia, pokojem i radością powodowaną dobrem, które On w nas i przez nas czyni. Niech Maryja, Matka Chrystusa, na Którą wszystko postawił Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, wspiera w radosnej służbie Panu Bogu i Ojczyźnie.

W tym roku obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci Księdza Prałata Tadeusza Uszyńskiego. Z wdzięcznością za niezliczone owoce pięknej i ofiarnej posługi duszpasterskiej Kapłana i Społecznika, modliliśmy się w intencji Zmarłego w rodzinnych Bogutach. Duszę wiernego ucznia Prymasa Tysiąclecia polecamy pamięci modlitewnej.

Grzegorz Baran
Dyrektor
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce
Barbara Uszyńska
Przewodnicząca
Rady Fundacji Szkolnej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Boże Narodzenie A.D. 2021

Bieżące informacje

1. Budujemy nowy zespół edukacyjny. Z wielką radością informujemy, że dzięki porozumieniu z Federacją Sodalicji Mariańskich w Polsce jesteśmy uczestnikami przedsięwzięcia „Budujemy nowy zespół edukacyjny." Wspieranie tej inicjatywy jest jednym z naszych programów. Więcej w zakładce: Nasze programy.

2. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania niepublikowanego dotąd przesłania, do współczesnych polskich Sodalisów, śp. Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa-Seniora. Nagranie pochodzi z przygotowywanego przez Fundację Szkolną im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego filmu dokumentalnego o Sodalicjach Mariańskich pt. „Ad maiorem gloriam" w reżyserii Andrzeja Brzozy.

Fragment filmu do pobrania (czas pobierania zależy od szybkości łącza)

3. „Ad maiorem gloriam" - to tytuł filmu dokumentalnego, którego produkcji podjęła się nasza Fundacja. Autorem scenariusza i reżyserii jest Andrzej Brzoza. Więcej o filmie w zakładce: Nasze programy.

4. Wieczór pieśni i utworów patriotycznych - listopad 2016 r.
Dnia 15 listopada w gmachu szkoły przy ul. Ogrodowej w Warszawie odbył się wieczór pieśni i utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i w ramach działań statutowych gromadzimy:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • środki finansowe pochodzące z darowizn,
  • materiały rzeczowe przeznaczone do realizacji naszych przedsięwzięć programowych.
więcej informacji
Kardynał Stefan Wyszyński