Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Fundacja Szkolna
im. Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

KRS: 0000106868

ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

tel. +48 22 652 23 99
fax: +48 22 620 36 58
w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:

80 1240 6292 1111 0010 3518 1607

Start  /  Jak pomagamy

Jak pomagamy

  • Przede wszystkim skupiamy się na gromadzeniu środków finansowych na programy realizowane przez naszą fundację jak i naszych partnerów, których wspomagamy. Środki te będziemy bezpośrednio przekazywać na konto naszych partnerów lub będziemy dokonywać zakupów towarów i usług związanych z programowymi realizacjami.
  • Służymy naszą wiedzą, naszym czasem i doświadczeniem wszystkim, którzy zwracają się do Fundacji o wsparcie. Przykładami takiej działalności są:
  1. merytoryczne wsparcie Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce podczas zawierania umowy na dzierżawę, znajdującego się w stanie surowym, zamkniętym, czteropiętrowego budynku mieszczący się przy ul. Chłodnej 9, pod nowy zespół edukacyjny;
  2. organizacja i prowadzenie telewizji internetowej PaTtv w ramach działalności impresariatu programu „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji.
  3. produkcja filmu dokumentalnego „Ad maiorem gloriam”. Autorem scenariusza i reżyserii jest Andrzej Brzoza. Film w wersji DVD będzie dystrybuowany jako cegiełka na budowę nowego zespołu edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i w ramach działań statutowych gromadzimy:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • środki finansowe pochodzące z darowizn,
  • materiały rzeczowe przeznaczone do realizacji naszych przedsięwzięć programowych.
więcej informacji
Kardynał Stefan Wyszyński