Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Fundacja Szkolna
im. Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

KRS: 0000106868

ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

tel. +48 22 652 23 99
fax: +48 22 620 36 58
w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:

80 1240 6292 1111 0010 3518 1607

Start  /  Nasze programy

Nasze programy

Fundacja wspiera to dzieło, aby jak najszybciej oddać do użytku ten piękny budynek. Planujemy stworzyć w nim, oprócz dobrych warunków do nauki, sale multimedialne oraz studio filmowe, aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną. Uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje wszechstronne umiejętności, a specjalnie dobrana kadra dydaktyczna i profesjonaliści będą pomagali im w osiąganiu indywidualnych celów.

Przed nami duże wyzwanie. Potrzebny jest duży nakład naszej pracy i potrzebne są środki finansowe na dokończenie budowy oraz wyposażenie pomieszczeń zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem. Nie udźwigniemy wszystkiego sami, dlatego zwracamy się do osób indywidualnych oraz firm o wsparcie naszego dzieła. Gwarantujemy, że środki, które wpłyną na nasze konto, będą przeznaczone zgodnie z wolą sponsorów i dla kontynuowania przedsięwzięcia Federacji Sodalicji Mariańskich.

Organizujemy i prowadzimy telewizję internetową PaTtv, która wspiera program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Zachęcamy do oglądania tej telewizji o społecznym profilu.http://pinotv.pl/kanal/pattv-test

Projekt zatytułowany „Dla większej chwały” to pomysł filmowego ukazania Sodalicji Mariańskiej, jako szczególnej światowej wspólnoty ukierunkowanej na pielęgnowanie uniwersalnych idei wyrażonych w łączeniu życia chrześcijańskiego z potrzebą wszechstronnego edukacyjnego doskonalenia człowieka. Przedmiotem filmu jest opowieść o samej wspólnocie idei, zrodzonej w XVI-wiecznym Watykanie wśród rzymskich studentów i teologów oraz jej genezie i historycznych uwarunkowaniach, a także zarysowanie na tym tle dziejów jej polskich gałęzi.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i w ramach działań statutowych gromadzimy:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • środki finansowe pochodzące z darowizn,
  • materiały rzeczowe przeznaczone do realizacji naszych przedsięwzięć programowych.
więcej informacji
Kardynał Stefan Wyszyński