Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Fundacja Szkolna
im. Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

KRS: 0000106868

ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

tel. +48 22 652 23 99
fax: +48 22 620 36 58
w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:

80 1240 6292 1111 0010 3518 1607

Start  /  Impezy integracyjne  /  Wieczór utworów patriotycznych - listopad 2016 r.

Wieczór pieśni i utworów patriotycznych - listopad 2016 r.

Dnia 15 listopada w gmachu szkoły przy ul. Ogrodowej w Warszawie odbył się wieczór pieśni i utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce.

Ważnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, który odbył się kilka dni wcześniej. Zarówno zwycięzcy, jak i uczestnicy konkursu odebrali ufundowane m. in. przez Fundację Szkolną im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego upominki, a następnie wykonali swoje konkursowe pieśni.

Wieczór utworów patriotycznych doskonale nawiązuje do dawnej tradycji. Kiedy to w salonach organizowano koncerty oraz do czasów kiedy pieśń patriotyczna dodawała otuchy w drodze na front oraz przebywającym w lesie żołnierzom. Spotkanie symbolicznie łączyło dwa różne światy, wydawałoby się nie do pogodzenia: świat zacisza domowego i świat życia na froncie. Tak jak żołnierze z legionów Dąbrowskiego czy Piłsudskiego albo powstańcy kolejnych pokoleń gromadzili się wokół ogniska, tak i uczestnicy spotkania zgromadzili się przy takim symbolicznym ogniu – w ten sposób uczniowie wyjaśniali koncepcję wieczoru.

Repertuar pieśni i utworów, wykonanych przez uczniów II klasy gimnazjum, był różnorodny. Od Bogurodzicy, przez Mazurek Dąbrowskiego, Polonezy Chopina i Ogińskiego, pieśni legionowe i powstańcze, aż po utwory z okresu „Solidarności” i lat 90. Uczniowie chcieli bowiem podkreślić, że tożsamość narodowa jest przedmiotem refleksji każdego pokolenia. Zachęcali zgromadzoną publiczność do wspólnego śpiewu, gdyż większość z prezentowanych pieśni miała charakter masowy, w historii Polski śpiewali je wszyscy, dla których nasza Ojczyzna była ważna.

Szczególny wkład w organizację koncertu, oprócz oczywiście samych uczniów, włożyły nauczycielki Hanna Łaniewska-Wołk i Danuta Jończyk-Grądzka.

Na widowni zasiedli: uczniowie, rodzice, nauczyciele, Rada i Zarząd Fundacji Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Szkoły, Stowarzyszenia Katolików Wojskowych i oczywiście warszawskiej Sodalicji Mariańskiej. Honorowym gościem spotkania był Pan Stanisław Uszyński, jedyny żyjący brat współzałożyciela naszych szkół – Ks. Prał. Tadeusza Uszyńskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął kwartalnik „Sodalis Marianus”.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i w ramach działań statutowych gromadzimy:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • środki finansowe pochodzące z darowizn,
  • materiały rzeczowe przeznaczone do realizacji naszych przedsięwzięć programowych.
więcej informacji
Kardynał Stefan Wyszyński